Lazer destekli tedaviler

Diş hekimliğinde kullanılan lazer (Lazer) çalışmalarını temelde 2’ye ayırabiliriz.

1Lazer Diş Hekimliği
Tedavinin tamamının lazer ile yapılabildiği durumlarda “lazer diş hekimliğinden” bahsedebiliriz. Örneğin çürüğün temizlenmesinde diğer aletlerin yerine sadece lazer kullanılarak işlem tamamlanabilir. Aynı şekilde dişeti estetiğini sağlamak amacıyla sadece lazer (Er:Yag) ile estetik ve simetrik bir dişeti elde edilebilir, bu durumda da ek cerrahi yöntemlere başvurulmayacağı için lazer diş hekimliğinden bahsedebiliriz.

2Lazer Destekli Diş Hekimliği
Eğer yapacağımız tedavide lazer tek başına değil de, diğer yardımcı araçlar ile beraber kullanılacak ise “lazer destekli tedavi” diyebiliriz. Örneğin kanal tedavisi uygulamalarında lazer ile kanal içerisinde dezenfeksiyon yapılması tedavinin başarısını artıran bir faktördür. Ancak lazer dışında başka bir takım alet ve malzemeler de kanal tedavisinin tamamlanması için gereklidir. Kısaca lazer bu tedavilerde tedavi kalitesini artırmak amacıyla kullanılmaktadır.

Diş Hekimliğinde Lazer ile hangi alanlarda tedavi yapılır?

İmplant cerrahisi uygulamalarında başarıyı artırmak ve işlem sonrası şişlik ve ağrıyı minimuma indirmek için

Estetik diş hekimliğinde pembe estetik (doğru seviyede ve simetrik dişeti oluşturmak için

Dolgu yaparken çürük temizleme işleminde işlem sırasında ve sonrası ağrı ve komplikasyonu azaltmak ve anestezi ihtiyacını ortadan kaldırmak için

Estetik diş hekimliğinde diş beyazlatma için, (Er Yag lazer ile yapılan beyazlatma (bleaching) işlemlerinde dişte ısı oluşturmadan uygulama yapılabildiği için hassasiyet ve zarar oluşturmaz

Gömük diş çekimi sırasında kemik aşındırması yapmak için, (bu şekilde yapılan çekimler sonrası ağrı ve ödem beşte bir oranında düşmektedir

Dişeti hastalıklarının tedavisinde cerrahi işlemlere gerek duymadan tedavilerin tamamlanabilmesi için

Kanal tedavisi işlemlerinde komplikasyon riskini azaltmak ve başarı oranını artırmak amacıyla dezenfeksiyon için

Kas spazmına bağlı çene kilitlenmesi ve eklem problemlerinde düşük seviye enerjili lazer (DSLT -LLLT) uygulamaları ile kısa sürede rahatlama için

Diş hassasiyeti tedavisinde hızlı çözüm için

Uçuk (Herpes simplex ) tedavisinde

Aft tedavisinde

LLLT uygulaması ile cerrahi işlemler sonrası iyileşme döneminin daha kısa ve konforlu olması için